Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 21
SIK SORULAN SORULAR
SIK SORULAN SORULAR
? Güverte Programınız mezunları hangi ehliyeti almaya hak kazanırlar?
GÜVERTE PROGRAMINDAN MEZUNLAR AŞAĞIDAKİ SIRALAMAYLA KAPTAN OLABİLİR;
Vardiya Zabiti; 500-3000 GT arası gemilerde vardiya zabiti olmak için müracaat edenler,
Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü vardiya zabiti sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.
Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan ………… iki yıllık Meslek Yüksekokulu (Güverte) mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT'den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,
Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide Vardiya Zabiti görev alabilir.
Birinci Zabit; 500 - 3000 GT arası gemilerde birinci zabit olmak için müracaat edenler,
En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü birinci zabitlik sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Birinci Zabit" yeterliğini almaya hak kazanırlar.
Vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A - II/2 müfredat programı ile İdarenin öngördüğü ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,
Kaptan; 500 - 3000 GT arası gemilerde kaptan olmak için müracaat edenler, - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve idarenin öngördüğü kaptanlık sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Kaptan" yeterliğini almaya hak kazanırlar.
Birinci zabit yeterliği ile iki yıl denizde birinci zabitlik yapmak,
Daha fazla bilgi için; TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı – Gemiadamları Yönetmeliği
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.5668&sourceXmlSearch=GEMİADAMLARI%20YÖNETMELİĞİ
? Gemi Makine İşletme Programınız mezunları hangi ehliyeti almaya hak kazanırlar?
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME PROGRAMINDAN MEZUNLAR AŞAĞIDAKİ SIRALAMAYLA BAŞMAKİNİST OLABİLİR;
Makine Zabiti; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde makine zabiti olmak için müracaat edenler,
Aşağıdaki,
Sözleşmenin öngördüğü A - III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan ……….. iki yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde 6 ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,
İdarenin öngördüğü "makine zabiti" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "Makine Zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.
Sözleşmenin öngördüğü A-III/I müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek makine zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinistlerinden birinin yerine “Makine Zabiti” gemide görev alabilir.
İkinci Makinist; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinist olmak için müracaat edenler;
Aşağıdaki,
Makine zabiti yeterliği ile iki yıl denizde makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A - III/2 müfredat programı ile İdarenin öngördüğü ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,
İdarenin öngördüğü "ikinci makinist" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "ikinci makinist" yeterliliğini almaya hak kazanırlar.
Başmakinist; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde başmakinist olmak için müracaat edenler,
Aşağıdaki,
İkinci makinist yeterliği ile iki yıl denizde ikinci makinistlik yapmak,
İdarenin öngördüğü "başmakinist" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.
Daha fazla bilgi için ;
TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı – Gemiadamları Yönetmeliği
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.5668&sourceXmlSearch=GEMİADAMLARI%20YÖNETMELİĞİ
? Sınavsız geçiş hakkına sahip bir öğrenciyim. Meslek Yüksekokulu’nuza hemen gelip kayıt olabilir miyim?
İ.T.Ü. Meslek Yüksekokulu gündüz ve II. Öğretim Programlarımıza öğrenci yerleştirilmesi; ÖSYM tarafından ve Merkezi Yerleştirme ile yapılmaktadır. Tercih formu doldurmalısınız.
Daha fazla bilgi için;
http://dokuman.osym.gov.tr/2006_YERLESTIRME_KLVZ/3_GENEL_BILGILER_.pdf
? Programlarınızda İngilizce Hazırlık eğitim var mı?
İ.T.Ü. Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm programlarda Eğitim-Öğretim 4 yarıyıl(iki yıl) dır. İngilizce hazırlık eğitimi yoktur.
? Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra dikey geçiş ile 4 yıllık fakültelere geçiş yapabilir miyim? Hangi fakülte programlarına girebilirim?
ÖSYM DGS Kılavuzlarında mezun olduğunuz Meslek Yüksekokulu programlarının girebileceği Fakülte programlarının listesi verilmiştir.
Adres:
http://www.osym.gov.tr/  ( DGS: Dikey Geçiş Sınavı)
? Meslek Yüksekokulu Programlarından mezun olduktan sonra iş olanakları nelerdir?
İş olanakları konusunda en somut bilgiyi bu programlardan mezun olanlardan alabilirsiniz. Çevrenizde İ.T.Ü. Meslek Yüksekokulu’nda açılan-bulunan programlardan mezun olanlara danışmanız sizi daha fazla somut aydınlatacaktır. Bu güne dek bulunan programlardan mesleki gereklerini yerine getiren mezunlarımızın %100’e yakın kısmı hiç iş bulamıyorum-bulamadım dememektedir.
? İ.T.Ü. Meslek Yüksekokulu’ndaki Programlarda II.Öğretim saat kaçta başlıyor ?
II.Öğretim Programlarında dersler hafta içi 17.00 ile 22.50 saatleri arasında olup programların gerektirdiği şartlara göre hafta sonları gündüz ders yapılabilir.
? Meslek Yüksekokulunuz Öğrenci Harçları Kaç YTL'dir.? 
 

  İlgili Sayfalar  

SIK SORULAN SORULAR