Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 24
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

Yükseöğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30.12.1994 gün ve 30517 sayılı yazısı ile Yürütme Kurulunun 29.12.1994 tarihli toplantısında görüşülüp, 547 Sayılı Kanunun değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca İTÜ Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Meslek Yüksekokulu ilk aşamada Denizcilik Programlarını Örgün Öğretim ile faaliyete geçirerek, 1995-1996 Eğitim -Öğretim yılından itibaren Güverte ve Gemi Makineleri İşletme Programlarında Eğitim-Öğretime başlamıştır. .
MEB ve YÖK arasında yapılan 14.08.2002 tarihli ''Çerçeve İş Birliği Protokolü'' gereğince Beşiktaş Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ile Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan 27.09.2002 tarihli ''İş Birliği Protokolü'' ile 2002-2003 Akdemik takvimi itibariyle Meslek Yüksekokulu'nda II.Öğretim ''Gemi Makineları İşletme Programı'' açılmış, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gereği Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesinde sürdürülmüştür.
Meslek Yüksekokulu 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesine taşınmıştır.
İ.T.Ü. Rektörlüğü'nün Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni programlar açılması ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci alınması konusundaki teklifi 13.04.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4.Maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programları açılmış ve her programa 30 öğrenci alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2009 yılında aldığı karar ile program isimlerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Kontenjanlarda bir değişiklik olmamıştır.


 2009 yılı öncesi   Adı                                                    2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren geçerli  Adı

Denizcilik Programla
Güverte                                                     Deniz Ulaştırma ve İşletme
Güverte(İ.Ö.)                                             Deniz Ulaştırma ve İşletme (İ.Ö.)
Gemi Makinaları İşletme                              Gemi Makineleri İşletme   
Gemi Makinaları İşletme (İ.Ö.)                     Gemi Makineleri İşletme(İ.Ö.)

Teknik Programlar 
Elektronik Haberleşme                                 Elektronik Haberleşme Teknolojisi                       
Elektronik Haberleşme (İ.Ö.)                        Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.)
Endüstriyel Elektronik                                   Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik (İ.Ö)                           Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.)


İktisadi ve İdari Programlar 
Turizm ve Otel İşletmeciliği                           Ağırlama Hizmetleri         
Turizm ve Otel İşletmeciliği(İ.Ö.)                   Ağırlama Hizmetleri(İ.Ö.)

 

  İlgili Sayfalar  

İdari Kadro
İdari Kadro
Akademik Kadro
Özgörev - Özgörüş
Tarihçe
Bölümler